„Chłopcy z Placu Broni”

Cele lekcji:
– rozpoznaję wydarzenia z poznanej lektury,
– omawiam treść wiersza (o czym jest, co jest w nim powiedziane),
– analizuję budowę wiersza (zastanawiam się, dlaczego jest napisany tak, a nie inaczej)

Wiktor Woroszylski,
Chłopcy z Placu Broni
To bardzo smutne, że mały Nemeczek –
no, sami rozumiecie…
Ale bardzo ważne, że mały Nemeczek –
to także rozumiecie! –
otoczony przez silnych, stojąc przed ich wodzem,
uparł się tak i zaciął,
że wolał zostać skąpany w wodzie
niż przystać do nieprzyjaciół,
że nie chciał zdradzić, że nie chciał zawieść,
chociaż to była zabawa,
bo czuł, że tak jak w życiu, w zabawie
wierność – to główna sprawa,
zresztą, co wam będę powtarzał,
sami to rozumiecie…
Szkoda Nemeczka. Lecz bardzo ważne,
że taki był ten Nemeczek.

Osoba mówiąca w wierszu zwraca się do……………, co widać w słowach: ……………. .

Podmiot liryczny wypowiada się pozytywnie / negatywnie o Nemeczku, opisuje jego …………. .

Nemeczek kierował się w życiu ………. (odpowiedz na podstawie wiersza!).

Potoczny zwrot „sami rozumiecie” został tu użyty, żeby …………… .

Czy Nemeczek odznaczał się odwagą cywilną? Uzasadnij.