„Zemsta” Aleksandra Fredry – zadanie projektowe

W grupach kilkuosobowych przygotujcie inscenizację wybranej sceny.
Liczba osób w grupie zależy od wybranej sceny, np. Akt1,scena1: dwie osoby, Akt1,scena3: jedna osoba (zawsze w didaskaliach są wymienione osoby, biorące udział w scenie).
Sceny zbiorowe można skrócić, ale tak, by nie straciły sensu (tekst skrótu do akceptacji u mnie).

Termin wykonania: będziemy przedstawiać we wtorek 18.01 i w środę 19.01.

Kryteria (na co będę zwracać uwagę przy ocenie):
– wiarygodne oddanie postaci,
– uzasadniona treściowo intonacja, sposób mówienia,
– zapamiętanie tekstu,
– uatrakcyjnienie sceny (kostiumy, rekwizyty, el. scenografii).

Kto z różnych powodów nie chce przedstawiać na żywo – nagrywa film i przesyła mi najpóźniej do poniedziałku 17.01, do godziny 17:00. Film musi być nagrany W POZIOMIE.