Znaczenia i definicje

Słowniki zbudowane są tak, żeby podać wszystkie znaczenia słowa. Znaczenia różne (czy całkiem odmienne, czy tylko ograniczające zastosowanie) obdarza się numerami.

Zadanie:
– Otwórz sjp.pwn i znajdź podkreślone słowo.
– Zapisz, w którym znaczeniu zostało użyte podkreślone słowo w otrzymanym przez Ciebie zdaniu.
– Napisz zdanie, w którym użyjesz tego słowa w innym znaczeniu (zapisz, które to znaczenie).