Czego chcesz od nas, Panie…

Jan Kochanowski nazywany jest ojcem polskiej poezji. Więc, oczywiście, znać go wypada. A nam wypada zacząć od utworu, którym rozpoczął twórczość w języku polskim.

Zadanie obowiązkowe dla…. (termin: 11.05.2020 – poniedziałek – 12:00 w południe)
– dla reszty: zadanie dodatkowe:
Przeczytaj Pieśń i komentarz do lektury (podręcznik, s. 29 i 31) i wykonaj pisemnie w zeszycie zadania:
2. Przytocz argumenty z tekstu dowodzące, że utwór Kochanowskiego jest modlitwa intelektualisty.
3. Wskaż w pieśni Kochanowskiego te cechy, które sprawiają, że jest ona reprezentatywna dla renesansu.

Materiały dodatkowe:
– epodręczniki: Bóg Kochanowskiego,
– oczywiście, Jacek Kaczmarski, „Jan Kochanowski” – zwróć uwagę, jakim metrum posłużył się autor piosenki. (Dla mnie to był sposób, żeby zapamiętać i historię Kochanowskiego i to, co pisał w pieśniach i fraszkach).