Powtórzenie

Zakres materiału:
1. Podręcznik (Ponad Słowami 1, część 2.) strony 12-38, 56-70, 124-130,
2. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich,
3. Wiliam Szekspir, Romeo i Julia.
Poniżej wykaz omówionych na lekcjach tematów:

Tematy z podstawy Renesansu, których nie będzie na sprawdzianie:
Treny, Psałterz Kochanowskiego – do tego będzie trzeba wrócić we wrześniu.