Człowiek wobec Boga – relacje w psalmach

Cele: klik!
– wyjaśniasz słowo psalm, psałterz;
– znasz rodzaje psalmów i potrafisz rozpoznać (zaklasyfikować) psalm – znasz podstawową i rozbudowaną klasyfikację;
– potrafisz wymienić kilku autorów i kilku tłumaczy psalmów;
– analizujesz budowę utworów poetyckich (wers, strofa, środki stylistyczne w tym: paralelizm składniowy, powtórzenia) i wskazujesz ich funkcjonalność;
– dostrzegasz, opisujesz i analizujesz obrazy poetyckie w psalmach.

150 razy o Stwórcy czyli obraz Boga (lekcja z ZPE)
Ps 5, Ps 14, Ps 6

Agnieszka Osiecka, Chwalmy Pana (wykonanie Anny Szałapak)- znajdź i opisz, jakich środków użyła autorka, by upodobnić swój tekst do psalmu; dla dociekliwych: interpretacja

Słuchanie/czytanie ze zrozumieniem: uniwersalizm, tłumaczenia