Frazeologizmy (biblizmy) i Ewangelia (przypowieści)

Cele lekcji:
– znam i potrafię się posłużyć wybranymi biblizmami;
– rozumiem, czym jest przypowieść i umiem wskazać cechy tego gatunku i rozpoznać go;
– znam najważniejsze (pod względem wpływu na kulturę) fakty z Ewangelii.

Zadanie: Co oznacza dany frazeologizm?
Skąd pochodzi (opowiedz historię).

Lista najpopularniejszych biblizmów: Alfa i Omega; Arka Noego; Arka przymierza; Być kozłem ofiarnym; Chodzić od Annasza do Kajfasza; Ciemności egipskie; Czasy przedpotopowe; Droga krzyżowa; Dźwigać swój krzyż; Hiobowe wieści; Kainowe znamię; Kamień więgielny; Manna z nieba; Niebieski ptak; Niewierny Tomasz; Oddać za miskę soczewicy; Plagi egipskie; Judaszowy pocałunek; Przenieść się na łono Abrahama; Rzeź niewiniątek; Rzucać perły przed wieprze; Salomonowy wyrok; Sądny dzień; Sodoma i Gomora; Syn marnotrawny; Trąba jerychońska; Trzydzieści srebrników, srebrniki; Umywać od czegoś ręce; Wdowi grosz; Wiek chrystusowy; Wieża Babel; Zakazany owoc; Zamienić się w słup soli; Ziemia obiecana.

klik!

Przypowieści – podsumowanie BibleProject Polski

ZPE: Jak można (nie)zrozumieć Jezusa – o cechach przypowieści ćwiczenia
ZPE: Przypowieści ewangeliczne – nazwa, słownik (prace teoretycznoliterackie)