Pieśń nad pieśniami

Cele lekcji:
– Charakteryzuję bohaterów i sytuację,
– Rozpoznaję cechy rodzajów i gatunków literackich w Pnp,
– Znam i potrafię zastosować określenia eros, caritas, agape,

  • Odnajduję środki stylistyczne i ich funkcję w obrazowaniu w bliskowschodniej poezji; 3’04”
  • odczytuję alegoryczne znaczenie Oblubieca i Oblubienicy;
  • Odnajduję i odczytuję symbole w Pnp.
Marc Chagall, Kochankowie nad dachami, http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/717

Komentarze o. Szustaka 1– kwestia tytułu, 2 – alegoryczne odczytanie postaci.