Księga Koheleta

  • wyjaśniasz znaczenie nazwy Kohelet (Eklezjastes),
  • określasz, jaki obraz mądrości wyłania się z Księgi Koheleta,
  • zauważasz pesymizm i paradoks – wskazujesz je w tekście,
  • wskazujesz środki stylistyczne i ich funkcje,
  • poznajesz toposy: vanitas, nihil novi sub sole,
  • wybierasz sentencję (aforyzm) do interpretacji,
przyjrzyj się obrazowi Trophime Bigota, Alegoria Vanitas
  • analizujesz obraz z motywem vanitas
  • interpretujesz symbole na obrazie

Podsumowanie: BibleProject- Polska; lekcja życia
Kontekst literacki: Czesław Miłosz, Piosenka (do każdego wersu dobrać werset z Koh)

Fernando Vicente Illustration on Instagram: “Vanitas #vanitas  #fernandovicente” | Illustration, Vanitas, Instagram posts
https://www.fernandovicente.es/en/
#fernendovincente #vanitas

Zadanie: wykonaj zdjęcie lub grafikę, ilustrujące myśl przewodnią Księgi Koheleta lub Pieśni nad pieśniami. Skomentuj swoją pracę, odnosząc się zarówno do uzyskanego obrazu jak i do słów Księgi (wskaż fragment).

Zadanie maturalne: Roztrzygnij, czy postawy podmiotu lirycznego w Księdze Koheleta i w utworze Horacego „Do Leukonoe” są podobne czy różne. Uzasadnij.