Filozofia średniowiecza

augustynizm – tomizm – franciszkanizm*

Doktorowie Kościoła, filozofowie, teologowie:
św. Augustym z Hippony (V w.)
św. Tomasz z Akwinu (XIV w.)
*św. Franciszek z Asyżu (XII w.)

Augustynizm: „Wyznania”
dualizm (neoplatonizm); hierarchia bytów; rozumowe dowodzenie prawd wiary; prawo naturalne (odbicie boskiej doskonałości); człowiek – istota społeczna (ideałem państwa – Państwo Boże) etc…

Tomizm: „Summa teologiczna”
pięć dróg dowodzenia istnienia Boga; pierwszy poruszyciel; atrybuty bytu to piękno, dobro oraz prawda (triada sokratejska); drabina bytów (człowiek między aniołami a zwierzętami); idealny ustrój to monarchia, etc…