Konflikt pokoleń czyli „My i Wy” Świętochowskiego

Kogo ma na myśli poeta w 1. zacytowanej strofie, a kogo w 2?
Przypomnienie sinusoidy Krzyżanowskiego

My – czyli kto? co na to wskazuje?
Wy – czyli kto? co na to wskazuje?

Praca w grupach:
P1 – charakterystyka pozytywistów (+cytaty, słownictwo o zabarwieniu emocjonalnym)
P2 – zarzuty romantyków wobec pozytywistów (+cytaty)
R1 – charakterystyka romantyków (+cytaty, słownictwo o zabarwieniu emocjonalnym)
R2 – zarzuty pozytywistów wobec romantyków (+cytaty)

https://zpe.gov.pl/a/wprowadzenie/D1FtGbMIY