Uchwycić rzeczywistość w sztuce – Aleksander Gierymski

kartkówka na 6′

Cele lekcji:
– przypominasz sobie zasady opisu i analizy obrazów,
– poznajesz postać Aleksandra Gierymskiego,
– rozpoznajesz cechy malarstwa realistycznego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskarze

Przypomnienie elementów opisu obrazu:
1. Informacje: autor, tytuł, technika, kiedy został namalowany.
2. Określ tematykę: jaki to rodzaj obrazu, co/kogo przedstawia (ogólnie)?
3. Omów kompozycję (statyczna/dynamiczna, otwarta/zamknięta), czy są jasno wydzielone plany, co widać na pierwszym, drugim, w tle, kierunki na obrazie (horyzontalne, wertykalne, diagonalne) + czemu to służy?
4. Określ kolorystykę (wąska/szeroka gama barwna, kontrasty).
5. Odczytanie w kontekście epoki: jaki motyw realizuje obraz? Jak go realizuje (typowo, nietypowo?).
6. Odnalezienie ważnych elementów (odczytanie to musi się opierać o wiedzę o epoce/malarzu/motywie).

Zadanie: Obejrzyj inne obrazy Gierymskiego (wypisz min. 4 tytuły) i na tej podstawie ustal, czy malarza bardziej interesuje światy ludzi i cywilizacji, czy świat natury, a może oba? Uargumentuj. (zad. 7, s.25)