Opis obrazu Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”

  • znasz elementy opisu obrazu,
  • poznajesz ważne dzieło malarskie i jego historię,
  • odnajdujesz i interpretujesz poznane symbole,
  • utrwalasz wiedzę na temat motywów: dies irae, sąd ostateczny, paruzja,
  • poznajesz motyw deesis
    http://sadostateczny.mng.gda.pl/

Przypomnienie elementów opisu obrazu:
1. Informacje: autor, tytuł, technika, kiedy został namalowany. (9/18)
2. Określ tematykę: jaki to rodzaj obrazu, co/kogo przedstawia (ogólnie)?
3. Omów kompozycję (statyczna/dynamiczna, otwarta/zamknięta), czy są jasno wydzielone plany, co widać na pierwszym, drugim, w tle, kierunki na obrazie (horyzontalne, wertykalne, diagonalne – 10/18) + czemu to służy?
4. Określ kolorystykę (wąska/szeroka gama barwna, kontrasty).
5. Odczytanie w kontekście epoki: jaki motyw realizuje obraz? Jak go realizuje (typowo, nietypowo?).
6. Odnalezienie elementów symbolicznych (odczytanie symboli musi się opierać o wiedzę o epoce/malarzu/motywie 12/18).
7. Jeśli praca ma temat – należy się do niego odnieść w podsumowaniu. Jeśli nie, określić, jaka jest Twoja ocena obrazu – czy Ci się podoba i dlaczego?

Materiały dodatkowe:
Bardzo ciekawy artykuł Jowity Jagły na temat historii dzieła: Burzliwe losy dzieła,
E-podręcznik: malarstwo niderlandzkie.