Terry Pratchett, „Śmierć i co potem”

Krótkie opowiadanie dwudziestowiecznego pisarza stanowi swobodną realizację średniowiecznego motywu Śmierci (antropomorfizowanej, ukazanej w postaci szkieletu, wchodzącej w kontakt z umierającym). 

Zapoznaj się z tekstem lub wysłuchaj nagrania. Zastanów się, jak przedstawił Śmierć Pratchett, a jak autor Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią – znajdź podobieństwa i różnice.

  1. Kim jest bohater i jak zachowuje się w chwili śmierci? 
  2. Co sądzi Śmierć o ludziach żyjących dawniej i współcześnie? Jak ocenia przemiany cywilizacyjne? 
  3. W jaki sposób przedstawił Śmierć Pratchett, a jak autor Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią – znajdź podobieństwa i różnice. Który wizerunek uważasz za bardziej przekonujący i dlaczego? 

Zadanie dodatkowe:
Napisz krótki wywiad ze Śmiercią (minimum 4 pytania i odpowiedzi), w którym w dowolny sposób zrealizujesz średniowieczny motyw ucieleśnionej Śmierci. Prace poprawne językowo i realizujące temat zostaną pozytywnie ocenione. Termin: piątek, 09.02.2024, północ.