Śmierć, wszędzie śmierć

lektura: „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”
proponowana notatka

Proszę o zanotowanie najważniejszych informacji (dla ułatwienia na planszach z ważnymi informacjami umieściłam napis „ZANOTUJ”):

fragm. 1: po 1′; fragm. 2: po 4:30′, 5:38′

Dodatkowe materiały:
Pełen tekst utworu na wolnych lekturach: fragmenty z podr: opis 1,39; historia 6:33; grzechy 8:55.
najsłynniejszy polski taniec śmierci,
e-podręcznik: Pamiętaj o śmierci,
artykuł „Kostucha groźna i śmieszna”,
pełen tekst utworu na wikicommons,
Dłuższa, bogatsza prezentacja o śmierci w średniowieczu
* archaizmy w tym tekście
kahoot