Lektury – Pozytywizm

Bolesław Prus, Lalka(audio 32h)
Z legend dawnego Egiptu;
(b. krótkie) (audio 14′)
Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; (krótkie) (audio 1,5h)
Henryk Sienkiewicz, Potop; (audio 50h)
Adam Asnyk, wybór wierszy;
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara (audio 20h)
realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska do wyboru:
Honoré de Balzac, Ojciec Goriot (11h) – wybór GWO,
Charles Dickens, Klub Pickwicka (36h),
Mikołaj Gogol, Martwe dusze (11h),
Gustaw Flaubert, Pani Bovary (13h).

Zaczynamy „Lalką” – ok. 7 lutego!
Wybierz min. jedno zagadnienie i przygotuj jego omówienie już w trakcie czytania (pozaznaczaj fiszkami/skopiuj, zapisz fragmenty dotyczące tego zagadnienia, sformułuj refleksję, NAJLEPEJ zastanów się dodatkowo, jakie konteksty poza „Lalką” pomogłyby w omówieniu):

 1. OBOWIĄZKI JEDNOSTKI WOBEC ZBIOROWOŚCI.
 2. KREACJE KOBIECE W LITERATURZE.
 3. PRACA JAKO PASJA CZŁOWIEKA.
 4. MOMENTY PRZEŁOMOWE W ŻYCIU BOHATERÓW.
 5. CENA BYCIA IDEALISTĄ.
 6. KTO LUB CO DECYDUJE O ŻYCIU LUDZKIM?
 7. MIŁOŚĆ – SIŁA DESTRUKCYJNA CZY MOTYWUJĄCA DO DZIAŁANIA?
 8. JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ MAJĄTEK I POCHODZENIE W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH?
 9. KONFRONTACJA MARZEŃ Z RZECZYWISTOŚCIĄ.
 10. JAKIE CECHY CHARAKTERU UŁATWIAJĄ CZŁOWIEKOWI OSIĄGNIĘCIE CELU?
 11. MIASTO – PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA CZY WROGA CZŁOWIEKOWI?