Los jednostek wybitnych

Cele lekcji:
– potrafisz wskazać różnice w losie, życiorysie 4 wieszczów romantyzmu;
– formułujesz własną refleksję na temat losu jednostek wybitnych;
– znasz tytuły 3 wierszy Norwida poruszających tę tematykę;
– wskazujesz refleksję Norwida, poddajesz ją krytycznej ocenie;
– znajdujesz typowe środki artystyczne Norwida: pauzy, przemilczenia, niedopowiedzenia; rozstrzelenia, podkreślenia wyrazów; neologizmy, zabawy etymologicznymi znaczeniami; potocyzmy, kolokwializmy; metafory, alegorie, symbole.

Bema pamięci żałobny – rapsod – analiza i interpretacja

  • znasz pojęcia kluczowe dla interpretacji,
  • rozpoznajesz zabiegi wprowadzające patos,
  • zauważasz trzy plany czasowe utworu i środki, jakimi zostały wprowadzone.