Biblia – podsumowanie

Szybki quiz

Powtórz sobie znaczenie poniższych słów, wyrażeń, zwrotów:
vanitas, nihil novi sub sole, dies irae, biblion, genezis, exodus,
teodycea, teofania, teologia, apokalipsa, ewangelia, kanon, apokryf,

parabola = przypowieść, psalm, pieśń, lamentacja, erotyk, poemat liryczny, paralelizm składniowy, paralelizm znaczeniowy, antyteza, inwersja, symbol, alegoria, hiperbola, paradoks,

wulgata, septuaginta, biblizmy (tu zapamiętaj ich kilka)

księgi: sapiencjalne= mądrościowe= dydaktyczne; prorockie, historyczne

5-minutowe podsumowania:
kanon i powstanie Biblii
historia w Biblii
gatunki w Biblii