Od ogółu do szczegółu – treść i zakres wyrazu

Cele lekcji:
– posługujesz się pojęciami z tematu;
– rozumiesz zależność między treścią a zakresem znaczeniowym wyrazu;
– poruszasz się po terminach kluczowych dla romantyzmu;
– wiesz, czym zajmuje się semantyka i etymologia;
– potrafisz spojrzeć na język z historycznej perspektywy;

szybki quiz

Pochodzenie nazwisk – Polimaty
Pochodzenie imion – Polimaty

Zadanie: Literatura – to wyraz o ubogiej treści, wskaż 5 wyrazów o węższym zakresie, bogatszej treści – kto pierwszy ten lepszy!

Zadanie: Zapisz po jednym wyrazie/wyrażeniu o węższym i szerszym zakresie znaczeniowym dla słów: poeta, miłość, bohater literacki, powieść.
Wybierz jedną trójkę i stwórz ich definicje słownikowe.