Nostalgia wieszczów

Prezentacja Anny Mazur – dla dociekliwych i nieobecnych na lekcji.

Cele lekcji:

  • poznaję polską poezję romantyczną – wiersze Słowackiego i Norwida,
  • znajduję obrazy poetyckie w wierszach,
  • znam i potrafię znaleźć nowy środek stylistyczny – peryfrazę,
  • rozumiem, czym jest parafraza,
  • odnajduję znane środki stylistyczne i potrafięwskazać ich funkcje,
  • pamiętam główne fakty z życia trzech wieszczy, umiem rozpoznać, o którego chodzi (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid).

„Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa…”
/Słowacki, fragm. poematu „Beniowski”/

Moja piosnka [III]

Kontekst – współcześnie o przywiązaniu do Polski: