Renesans – wprowadzenie 1.

Antropocentryzm, humanizm, człowiek renesansu i reformacja.

Po lekcji, sprawdź, czy potrafisz wszystko, czego po tej lekcji od Ciebie oczekuję i wykonaj pisemne zadanie:

  1. Wytłumacz (ustnie), dlaczego nowa epoka w dziejach kultury została nazwana renesansem lub odrodzeniem.
  2. Powiedz, jaki był ideał człowieka w renesansie.
  3. Pisemnie wyjaśnij, dlaczego wynalezienie druku miało tak duże znaczenie.

Dodatkowe materiały:
e-podręczniki: Renesans w Europie, Renesans i humanizm, Powrót do przeszłości, by zmienić przyszłość.
Zapytaj beczkę: Czy warto być człowiekiem renesansu?
Historia bez cenzury o Janie Husie – reformatorze przed Lutrem.
e-podręczniki: o reformacji,
Jacek Kaczmarski – Marcin Luter (piosenka).