Renesans – sztuka

Przyjrzymy się temu, jak w nowej epoce zmieniło się podejście artystów do ich zadania, jakie motywy poruszali, jak je realizowali i kto za to płacił.

Po tej lekcji proszę wykonać dwa zadania obowiązkowe:

  1. Wybierz jedno dzieło i opisując je, wymień cechy charakterystyczne dla sztuki renesansowej.
  2. Zapisz zeszycie porównanie – w formie tabeli – sztuki średniowiecznej i renesansowej.

Zadanie dodatkowe na ocenę (termin: północ w czwartek, 7.05):
Wybierz dowolny obraz i opisz go, wykorzystując listę elementów opisu obrazu (z lekcji o „Sądzie Ostatecznym”).