Rozwój języka polskiego

Cele lekcji:
– wyjaśniasz, w czym języki są podobne do rodziny,
– rozumiesz pojęcie wyrazów pokrewnych,
– wskazujesz, z jakich języków wykształcił się współczesny polski,
– potrafisz rozpoznać wyrazy pochodzenia prasłowiańskiego (bierzesz pod uwagę wiedzę historyczną i zakres znaczeniowy)

„kartkówka”