Wieża Babel i drzewo genealogiczne – pochodzenie języków

  • rozumiesz zjawisko pokrewieństwa wyrazów,
  • wskazujesz, z jakich dawnych języków rozwinęła się polszczyzna,
  • znasz tytuły najstarszych zabytków polszczyzny,
  • potrafisz wymienić zmiany, jakie zaszły w języku
    i kojarzysz zjawiska fonetyczne, jakie zachodziły,
  • wiesz, dlaczego tak trudno nam będzie zrozumieć średniowieczne teksty – widzisz w tym wyzwanie!

Na start:
Zapisz we wskazanych językach poniższe wyrazy:
słońce (żółte kartki), deszcz (niebieskie), mleko (zielone), siostra (różowe);
naklej na tablicy, grupując według podobieństwa.
Określ, do których grup należą poszczególne języki.

Drzewo genealogiczne – s. 307.

Ciekawostki w formie quizu

Zmiany w języku – s. 310-311.
Zmiany w języku – pomoc

Podsumowanie – kahoot samo pochodzenie
kahoot razem ze zmianami w języku