Rozprawka krok po kroku

Jak skończyć? 6min.

Tematy rozprawek:

  • Czym dla człowieka może być praca?
  • My, Polacy – jaki obraz polskiego społeczeństwa znajdziemy w literaturze?
  • Przeżycie czytelnicze jako doświadczenie kształtujące bohatera.
  • Wolna wola czy siły od niego niezależne- co kieruje losem człowieka?
  • „Każda miłość, szczęśliwa czy nieszczęśliwa, to prawdziwa katastrofa, kiedy oddasz się jej całkowicie”

    Rozważ temat, przywołując „Lalkę” Bolesława Prusa, dowolny inny tekst literacki i 2 dowolne konteksty. Twoja praca powinna liczyć nie mniej niż 300 słów.