„Ideał sięgnął bruku” – refleksje Norwida na temat sztuki

Cele:
– poznajesz fakty (konteksty historyczne, biograficzne) potrzebne do zrozumienia utworu = poszerzasz swą wiedzę historyczną;
– wskazujesz tematykę utworu;
– rozpoznajesz nawiązania kulturowe (3 sfery!);
– potrafisz wskazać podmiot liryczny i adresatów utworu;
– wskazujesz funkcje wybranych środków stylistycznych;
– potrafisz wyjaśnić na podstawie tekstu refleksję Norwida nt. sztuki i zestawić ją z romantyczną wizją roli sztuki.

Promethidion – czego na temat sztuki można się dowiedzieć od potomka Prometeusza?

Spisz w punktach historię mitycznego Prometeusza.
Kim jest Prometeusz? Czego nauczył ludzi?

straszna ilustracja