3 maja – o barwach narodowych

1 maja – Święto Pracy – свято праці,
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – день Прапорa Польщі,
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – день Конституции 3 мая.

O Konstytucji 3 Maja:

Ta grafika podbija sieć. Komentuje to, jak Polacy pomagają uchodźcom z Ukrainy
Kolaż stworzony przez Aleksandra Małachowskiego (hashtagalek) 

Національний символ

Ilustracja
Гербом є срібний коронований орел з золотим дзьобом та кігтями на червоному щиті.
Flaga państwowa[a]
Прапор Польщі є прямокутним полотнищем розділеним на дві рівні горизонтальні половини: верхня — білого, а нижня — червоного кольору.

Гімн Польщі

Офіційний текст      Підрядковий переклад українською
1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.  

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do
Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.  

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem
Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.  

3. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze.  

4. Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
1. Іще Польща не загинула,
Коли ми живемо.
Що в нас чужа сила взяла,
Шаблею відберемо.  

Марш, марш, Домбровський,
З землі італійської до Польщі!
За твоїм проводом
Поєднаємось з народом.  

2. Пройдем Віслу, пройдем Варту,
Будем поляками,
Дав нам приклад Бонапарт,
Як звитяжити маємо.  

3. Як Чарнецький до Познаня
По шведській навалі,
Для вітчизни порятунку
Вернемось по морю.  

4. Вже там тато своїй Басі
Каже заплаканий:
Слухай-но – то певно наші
Б’ють у барабани.  

Кокарда (формений знак)