Bohaterskie powtórki

w uzasadnieniu odnieś się do konkretnej sytuacji!

Sztuka streszczania (się)

Sztuka argumentacji

Sformułuj DWA argumenty, którymi zachęcisz kolegów i koleżanki do spotkania z / do wzięcia udziału w…
1. ze sportowcem 2. pisarzem 3. człowiekiem z pasją 4. podróżnikiem
5. w premierze spektaklu 6. pikniku z okazji Dnia Życzliwości
7. warsztatach tanecznych 8. z absolwentami liceów
9. z ministrem edukacji i nauki 10. ze znanym youtuberem
11. z progamerem 12.z przedstawicielem służby więziennej,
13. z pracownikiem ZOO