Diagnoza narodu Juliusza Słowackiego

Jaką diagnozę społeczeństwa polskiego stawia Słowacki?

  1. „Grób Agamemnona”, zwłaszcza strofa XVI (str. 234) – zinterpretuj, odnieś do konkretnych grup społecznych;
  2. Kreacja Rozy i Lilli (wskaż odpowiednie fragmenty dramatu, zinterpretuj);
  3. tekst teoretycznoliteracki w zad.9, str. 266;
  4. Charakter i zachowania Lechitów i Wenedów (wskaż fragmenty, zinterpretuj);
  5. Tekst załączony do „Lilli Wenedy” Do autora Irydiona. LIST II zacytuj też ostatnie słowa dramatu; zinterpretuj)

6. Czy diagnoza jest spójna czy sprzeczna z tym, co w III części Dziadów zawarł Adam Mickiewicz? (wskaż fragment z Dziadów, skomentuj).