Idealizm czy marzycielstwo?

Podsumowanie wiadomości o bohaterach „Lalki” Bolesława Prusa:
– potrafisz dokładnie scharakteryzować idealistów „Lalki”,
– pamiętasz i analizujesz zakończenie,
– rozumiesz i potrafisz wyjaśnić kilka sposobów realizacji toposu teatrum mundi w utworze.

  1. Topos: s. 203 podr., zad. 3.

Zastanów się nad działaniami bohaterów:
Izabela | Rzecki | Wokulski | młody Szlangbaum | Mraczewski…
– podaj przykład działania i zapisz, jak myślisz – kto (co) pociąga za sznurki?

Wypisz, jakie dostrzegasz elementy graficzne będące komentarzem do „Lalki” – wybierz dwa i wyjaśnij ich znaczenie w kontekście utworu.

2. Jak rozumiesz zakończenie? s. 231-233, zad. 3, 4, 5.
Maruszewicz – jeśli nie pamiętacie…

3. Biblioteka Wokulskiego – s. 230
– znajdźcie informacje na temat książki (autor, krótko o nim; dokładny tytuł; informacje o książce; w jakim stopniu, jak ukształtowała Wokulskiego?)

Powtórzenie do sprawdzianu: Zadania do całej lektury 233, 234 – jest duże prawdopodobieństwo, że te właśnie zadania pojawią się na sprawdzianie.