„Jarmark cudów” Wisławy Szymborskiej

Omawiając wiersz (02.06), powtarzaliśmy informacje o podmiocie lirycznym, budowie wiersza, środkach stylistycznych (w tym: anafora, metafora, epitet) i ich funkcjach.