Językowy obraz świata

– zestaw sądów (przekonań) zawarty w gramatyce, frazeologii i słownictwie każdego języka.

Cele lekcji:
* Rozumiem jak język wpływa na to, jak widzę świat,
* Jestem gotów/gotowa świadomie wpływać na swój świat słowami, jakich używam,
* Znam znaczenie pojęcia „językowy obraz świata”.

Notatka z lekcji:
– definicja językowego obrazu świata,
– kilka przykładów różnic z różnych kultur,
– kilka przykładów na wpływ języka na Twoje podejście do różnych spraw.

Raport o najczęściej popełnianych błędach 2020
Przykłady: problem, chciałabym, udało się, miejsce kobiet