Konkursy

Konkurs szkolny związany z patronką:
– plastyczny – na pracę wykonaną techniką kolażu (format A4) inspirowaną
wierszem Agnieszki Osieckiej Jeżeli jest https://liblink.pl/dxzVWDiyaf

– literacki – odnieś się do słów Agnieszki Osieckiej: Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się Uwaga: szkło, to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby się umieścić napisu: Uwaga: drugi człowiek? i wyraź swoje przemyślenia w krótkiej formie literackiej (np. wiersz, felieton, rozprawka, opowiadanie, esej).
Objętość pracy 1-2 strony, format A4, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,0.

Prace należy przynieść do biblioteki lub przesłać na adres biblioteki do 9 października do godz. 12.00.

Konkurs międzyszkolny, recytatorski:
Konkurs polega na recytacji wybranego utworu Wisławy Szymborskiej (Max 5 min.)
Szkoła wyśle trzy najlepsze osoby (data szkolnych eliminacji i jury ustalone zostaną niebawem) – wszystkie dokumenty trzeba przesłać do LO XII do 31.10.
Finał konkursu odbędzie się w dniu 10 listopada 2023r. o godzinie 10.00. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XII im. Bolesława Chrobrego (pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław).