Co zrobić z talentem?

Cele lekcji:
* znam treść i znaczenie przypowieści o talentach,
* potrafię wyjaśnić frazeologizm „zakopać talent”,
* pamiętam o swoich mocnych stronach,
* potrafię zastosować naukę w życiu.

  1. Co to jest talent? Znajdźmy min. 4 synonimy i antonimy.
  2. Przeczytajmy przypowieść (s.254), starając się znaleźć ukryty sens,
  3. Uzupełnijmy kartę pracy (notatka),
  4. Porozmawiajmy o tym tekście.