„Panie, któż dzieci tak bije!”

Omów wybrane hasło: martyrologia, heroizacja, mesjanizm, prometeizm, profetyzm, oniryzm, mistycyzm w kontekście „Dziadów” cz.III