Praca pisemna

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy dzisiejsi czytelnicy mogą w życiu kierować się wartościami wskazanymi przez bohaterów literackich. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Wyobraź sobie, że spotykasz się z bohaterem/bohaterką lektury obowiązkowej. Napisz opowiadanie o tym spotkaniu, podczas którego przekonasz go/ją do zmiany wartości, którymi się kieruje. Wypracowanie
powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Praca powinna zawierać nie mniej niż 200 słów.

  • wartości – «zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych» /sjp.pwn/