Przypowieści

Cele lekcji:
* znam treść przypowieści:
o synu marnotrawnym (nie ma w podręczniku),
o pannach roztropnych i nierozsądnych (s. 255 w podręczniku),
o miłosiernym Samarytaninie (s. 252 w podręczniku),
* potrafię podać znaczenie przenośne (alegoryczne, niedosłowne) elementów przypowieści,
* znajduję elementy typowe dla tego gatunku w konkretnych utworach,
+ potrafię streszczać.