Rozprawka

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

https://zpe.gov.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/DCu4zaFrO

Tematy:
1. Wisława Szymborska napisała: „Tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono”. Napisz rozprawkę, w której przywołasz dwóch bohaterów literackich, w tym jednego z lektury obowiązkowej, wystawionych na próbę. Rozważ, czy dokonali słusznych wyborów.

2. Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do słów Aleksandra Sołżenicyna: „Bo szczęście ludzkie nie zależy od poziomu życiowego, ale od harmonii serca i poglądu na życie”. W argumentacji wykorzystaj wybraną lekturę obowiązkową oraz inny tekst literacki.

3. ,,Wojnę wygrywają dowódcy, przegrywają rodziny” – uzasadnij słuszność tezy na podstawie poznanych utworów, w tym jednej lektury obowiązkowej.

4. Co to znaczy „pięknie umierać i PIĘKNIE ŻYĆ”? Rozważ w oparciu o poznane utwory, w tym jedną lekturę obowiązkową.

5. Co powoduje, że młodzi „na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”? Odwołaj się do przykładu z lektury obowiązkowej i innego tekst literackiego.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.