Słowotwórstwo

domdomowydomownikdomatordomostwodomekdomeczek

WIDZĘ – MYŚLĘ – ZASTANAWIAM SIĘ

ćwiczenie – powtórzenie

Podstawa słowotwórcza (wyraz podstawowy) to wyraz, od którego tworzymy nowe wyrazy (młot).

Wyraz pochodny to taki wyraz, który został utworzony od innego wyrazu (młotek).

Słowotwórstwo jest działem nauki zajmującym się opisem wyrazów pochodnych i sposobem ich tworzenia.

Wyraz podstawowy – wyraz, od którego tworzymy wyrazy pochodne.

Wyraz pochodny – wyraz utworzony od innego wyrazu (wyrazu podstawowego).

Temat słowotwórczy – część wspólna wyrazu pochodnego i wyrazu podstawowego, zwykle jest to temat fleksyjny wyrazu podstawowego. 

Formant – element, który odróżnia wyraz pochodny od wyrazu podstawowego.

ćwiczenie – 8 grup
wskaż formanty, przy pomocy których utworzono wyrazy w tej grupie; podaj po jednym przykładzie innego zastosowania formantu, np:
posiadanie danej właściwości/cechy: bordowy, morski (bordo, morze; formanty: -owy, -ski) – śniadaniowy, -piłkarski

lekcja na zintegrowanej platformie