Średniowiecze – podsumowanie

Motywy, które trzeba znać i móc omówić na przykładzie wybranych utworów średniowiecznych: deesis, (doloryzm), ars moriendi, memento mori, danse macabre, pantokrator, psychomachia.

Gatunki literackie, które trzeba znać i potrafić podać cechy i przykłady: pieśń, (lament=plankt), apokryf, legenda, epos rycerski, chansons de geste, gesta, kronika, panegiryk, poemat epicki, literatura hagiograficzna, literatura historiograficzna, literatura parenetyczna.

Inne hasła związane z epoką, bez których się nie obejdzie: dualizm, uniwersalizm, teocentryzm, łacina, scholastyka, styl gotycki, styl romański.

Pojęcia związane z rozwojem języka polskiego: archaizmy, (przegłos polski, palatalizacja, wokalizacja, zanik: jerów, iloczasu, liczby podwójnej, odmiany prostej przymiotnika, czasu zaprzeszłego).

Poprawa:
Aby poprawić swoją znajomość średniowiecza (a co za tym idzie – widoczną w dzienniku ocenę tejże), wróć do podręcznika, przeczytaj teksty, których dotyczą zadania i wykonaj w zeszycie (pismo odręczne, notatka pełnymi zdaniami lub z przepisanymi poleceniami!) zadania. Wykonaj tyle punktów (w każdym punkcie jest parę zadań), o ile chcesz poprawić ocenę. Przedstaw je świeżo po wykonaniu, bądź gotowa/gotów odpowiedzieć z tego, co wykonasz:

  • Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią: s.250, z.5, 9; s.251 z.1;
  • Wzorce osobowe: s.257, z.6; s.259, z.1, (lub obejrzyj wskazany film i: s.267, z.9); s.275, z.1; s.284, z.7;
  • Ars bene moriendi: s. 291, z.2;
  • Matka Boga: s.299, z.7 i 9; s.305, z.1 i 4;
  • Różne obrazy śmierci: cała strona 252 lub 253, z.1, 3, 5.