Stare, nowe, kolorowe

Ćwiczenie 1: online.
Powtórzenie kolorów.
Proszę odsłaniać pary (nazwa i kolor), jak w grze „memory”:

https://wordwall.net/pl/resource/1227207

Zadanie 2: praca w grupach.
Powtórzenie słów.
Proszę zapisać jak najwięcej poznanych polskich słów należących do podanej grupy. (rzeczowniki: ten / ta / to, przymiotniki, czasowniki)

Nowa informacja – proszę zapisać w zeszycie!

Zadanie 3: w zeszycie.
Proszę dopasować (stworzyć pary) i przetłumaczyć sobie wszystkie słowa:

przykład: ładny ≠ brzydki

mały | nowy | drogi | lekki | krótki | zły | trudny | brudny

Zadanie 3,5 (dodatkowe): online
Proszę odsłaniać pary antonimów, jak w grze „memory”:

https://wordwall.net/pl/resource/19434228

Zadanie 4: wspólnie:
Co nie pasuje? Przeczytaj na głos i odpowiedz:

nowy | niebieski | stary
zły | dobry | duży
brzydki | brudny | czysty
drogi | długi | tani
ładny | łatwy | brzydki
mały | miły | duży

Ćwiczenie 5: online
Proszę zaznaczać wyrazy, które znaczą to samo.

https://wordwall.net/pl/resource/1135746