Wierzę w wieżę – Prus jako felietonista

Prus był nie tylko pisarzem, ale też (a może przede wszystkim) dziennikarzem i felietonistą. Przez 28 lat (1859-1887) publikował na łamach „Kuriera Warszawskiego” swoje „Kroniki tygodniowe”.

Przypomnienie pojęcia reportaż
Wprowadzenie pojęcia felieton (podr. 110)

Wysłuchanie tekstu z 28 lutego 1887 roku (s. 111-115)
zadanie: jak tekst Prusa realizuje założenia gatunku?

Prawda i fikcja

Stereotypy z lotu ptaka

Konteksty:
biblijny: opowieść starotestamentowa o Wieży Babel;
Piosenka z musicalu „Metro” (o ludziach różnych narodowości, którzy, chcąc przejść casting, koczują tymczasowo w metrze)