„Zemsta” Aleksandra Fredry – kartkówka

Na otrzymanym fragmencie utworu zaznacz 6 elementów charakterystycznych dla dramatu.
Każdy poprawnie nazwany element – 1 punkt.

Napisz wszystkie informacje z lektury, które możesz powiązać z otrzymanymi (i zaprezentowanymi poniżej) ikonami. Niech to będą konkretne informacje (w tym imiona bohaterów (kto z kim, kto do kogo), sytuacje, miejsce akcji itp.).
Każda dobrze (dokładnie) podpisana ikona – 2 punkty.

odpowiedzi sobie opowiemy

elementy dramatu: akty, sceny, didaskalia (tekst poboczny), podział na role (osoby dramatu), monologi, dialogi (tekst główny)

Punktacja : ocena
12 : 6, 11 : 5+, 10 : 5, 9 : 4+, 8 : 4, 7 : 3+, 6 : 3, 5 : 2+, 4 : 2, 3 : 1+, 2,1 : 1.