Symbole wigilijne

Lekcja wg pomysłu Joanny Niewiadomskiej-Serafinko

Jakie środki stylistyczne znajdujemy w tekście?
Jaka jest ich funkcja?

Kolęda „Nie było miejsca dla Ciebie”, została napisana w Krakowie w roku 1932, przez ojca Mateusza Jeża. Muzyka została skomponowana dopiero w roku 1938 przez ojca Józefa Łasia. Kolęda ta po raz pierwszy została zaśpiewana 2 lutego 1939 roku w sali Domu Sodalicyjnego im. Piotra Skargi w Nowym Sączu. Jej wykonawcą był chór gimnazjalny z Mielca. Fakt ten miał ogromny wpływ na późniejszą popularność kolędy właśnie w regionie nowosądeckim, gdzie po dziś dzień jest najchętniej śpiewaną kolędą.

Borys Fiodorowicz, Spoiler: „Cicha noc” (2021)

Zbierzcie odpowiedzi na pytania: co to jest? co oznacza? do czego służy? jakie budzi skojarzenia? jaką ma funkcję na powyższym obrazie?
1. Róża wiatrów, 2. Gwiazda betlejemska, 3. znak drogowy, 4. rzeczy zebrane wokół Józefa.

Konto Borysa Fiodorowicza: https://www.instagram.com/p/CWbR6kOIFI7/ 

Kontekst: posłuchaj poniższej kolędy i zastanów się, o jakie Boże Narodzenie w niej chodzi? Dlaczego Bóg jest „tęczowy”?