Imiesłowy (kl.7)

podręcznik Nowej Ery (2021) s. 49-54

Ćwiczenie na learning apps

Imiesłowy przymiotnikowe czynne tworzymy TYLKO od czasowników niedokonanych, natomiast
imiesłowy przymiotnikowe bierne możemy utworzyć i od niedokonanych, i dokonanych. Bierne tworzymy od czasowników przechodnich czyli takich, które tworzą stronę bierną.

Imiesłowy przysłówkowe współczesne tworzymy od czasowników niedokonanych, a
imiesłowy przysłówkowe uprzednie od dokonanych.