Wypowiedź argumentacyjna (kl.6)

Kultura dyskusji

  1. mów na temat – głośno i wyraźnie,
  2. słuchaj uważnie wypowiedzi innych i nie przerywaj,
  3. okazuj rozmówcom szacunek, staraj się zrozumieć ich racje,
  4. niezgodę przekazuj w uprzejmy sposób,
  5. podkreślaj, że przedstawiasz swoją opinię,
  6. nawiązuj do wypowiedzi innych,
  7. zakończ podsumowaniem, pokaż, że wyciągasz wnioski.

epodręczniki – dyskusja (materiały dodatkowe)

epodręczniki – wypowiedź argumentacyjna (materiały dodatkowe)

Erystyka – sztuka prowadzenia dyskusji (materiały dodatkowe)