Jak będziemy mówić w przyszłości?

Śpiulkolot, naura, mrozi? Młodzieżowe słowo roku 2021

  1. Podaję co najmniej 2 przyczyny powstawania nowych wyrazów.
  2. Odróżniam wyraz podstawowy od wyrazu pochodnego.
  3. Tworzę wyrazy pochodne od wyrazu podstawowego.
  4. Wiem, co to jest formant i podstawa słowotwórcza. Definiuję je samodzielnie.
  5. Wskazuję  w wyrazie pochodnym podstawę słowotwórczą i formant.
  6. Wskazuję oboczności w podstawie słowotwórczej.

Podręcznik, strony 225-228

Propozycja notatki: