Kwiatki św. Franciszka

Słowniczek z lekcji: *kwiatki (florilegium), *hymn, *legenda, *stygmaty, *franciszkanizm, *ekologia.
Cele: znasz wybrane legendy o świętym Franciszku, potrafisz wyjaśnić pojęcie franciszkanizm.

św Franciszek wg Wyspiańskiegoznajdź symbole, które jesteś w stanie odczytać w kontekście postawy św. Franciszka
inna prezentacja (sama postawa w 4 slajdach)
Zadanie maturalne: Wyjaśnij, dlaczego Święty Franciszek jest dziś patronem ekologów. W odpowiedzi odwołaj się do reprodukcji (podr, s. 296) i znanych ci fragmentów Kwiatków św. Franciszka.