„Nie czas żałować róż, kiedy płoną lasy”

– zinterpretuj słowa Rozy Wenedy – co znaczą, kiedy i dlaczego je wypowiada.

Cele lekcji:
– analizujesz głębiej (pun intended) jeden z motywów – motyw wody;
– poznajesz kolejne konteksty ważne dla zrozumienia utworu;
– rozumiesz motyw HARFY – jej symbolika, pochodzenie motywu, znaczenie w utworze.

Lekcja z ZPE

Kontekst: poetycki komentarz: