Przed sprawdzianem (kl. 6a)

Quiz do powtórzenia

Kryteria sukcesu:
1. potrafisz poprawnie zapisywać „nie” z różnymi częściami mowy,
2. potrafisz odczytać alegorię i znaleźć morał (cechy bajki),
3. potrafisz czytać ze zrozumieniem,
4. potrafisz rozpoznawać różne rodzaje argumentów,
5. potrafisz napisać wypowiedź argumentacyjną na zadany temat.

Podręcznik, strony 107-110, 117-125, 133-135.